Numer raportu: 41/2007

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osoby zarządzające

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 23 sierpnia otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 22 sierpnia 2007 r. przez pana Tomasza Kosobuckiego – Członka Zarządu Spółki 7.881 akcji WASKO S.A. po średnim kursie 3,84 za jedną akcję.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że pan Piotr Zerhau – Członek Zarządu WASKO S.A. w tym samym dniu nabył 2.500 akcji Spółki po średniej cenie 3,95 zł za jedną akcję.
Transakcje kupna akcji Spółki dokonywane przez wymienionych wyżej Członków Zarządu WASKO S.A. realizowane były na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.