Numer raportu: 41/2005

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał