Numer raportu: 40/2007

Sprzedaż udziałów w spółce stowarzyszonej

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 sierpnia 2007 roku dokonał zbycia na rzecz Pana Krzysztofa Diducha z Kępna 880 udziałów w PONER Sp. z o.o. z siedzibą w Mianowicach (Gmina Kępno) będącej dotąd spółką stowarzyszoną WASKO S.A., za kwotę 950,4 tys. zł, to jest 1080 zł za każdy udział.

Sprzedaż udziałów PONER Sp. z o.o. spowodowana została rewizją realizowanej strategii rozwoju Spółki i analizą możliwości przyszłej współpracy w ramach grupy kapitałowej. W ocenie Zarządu WASKO S.A. możliwe do uzyskania korzyści nie byłyby wystarczająco satysfakcjonujące w stosunku do zaangażowanego kapitału, w związku z czym podjęta została decyzja o zakończeniu tej inwestycji.

Sprzedane udziały stanowiły 44% kapitału zakładowego PONER Sp. z o.o., a wartość nominalna jednego udziału to 1000 zł. W wyniku dokonanej transakcji w posiadaniu WASKO S.A. nie pozostały już żadne udziały w PONER Sp. z o.o.