Numer raportu: 40/2005

Trzecie miejsce dla spółki w rankingu FAST 50!

W rankingu brano po uwagę firmy działające w obszarze nowych technologii przynajmniej 5 lat i osiągające roczne przychody powyżej 50 tysięcy EURO. Zadaniem rankingu było ukazanie najszybciej rozwijających się 0firm technologicznych w środkowej Europie, a czynnikiem decydującym o miejscu w rankingu był procentowy przyrost przychodów ze sprzedaży.

W 2003 roku HOGA.PL S.A. zajęła I miejsce w tym samym rankingu, w kategorii Rising Stars.