Numer raportu: 38/2006

Zlecenie importowe.

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniu 17 lipca bieżącego roku otrzymał zlecenie od firmy Fortrade Services Jacek Bubała z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dostawę materiałów promocyjnych o wartości 0,53 mln USD. Zakontraktowany towar Spółka zakupi od kontrahenta w ChRL. Zlecenie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2006 r.

 

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż do treści raportu bieżącego nr 33/2006 z dnia 3 lipca 2006 r wkradł się błąd, zamiast wymienionej firmy Fortrade Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie powinno być: Fortrade Services Jacek Bubała z siedzibą w Rudzie Śląskiej.