Numer raportu: 38/2005

Spłata krótkoterminowej pożyczki

HOGA.PL S.A. dokonała spłaty pożyczki wraz z odsetkami przed wymaganym terminem jej spłaty, przypadającym na dzień 30 września 2005 r. Wartość umowy w tys. zł: