Numer raportu: 37/2006

Podpisanie kontraktu importowego.

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniu 13 lipca bieżącego roku podpisany został kontrakt z Lumiere Tech Limited z siedzibą w HongKongu, na mocy którego, HOGA.PL S.A. zakupi materiały promocyjne o wartości 0,5 mln USD. Zakończenie realizacji podpisanej umowy przewidziano na miesiąc październik bieżącego roku. Zakupiony towar przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży.

 

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.