Numer raportu: 37/2005

Znaczący akcjonariusze na NWZA w dniu 09.08.2005 r

1. WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach wykonywała prawo głosu wszystkich posiadanych akcji Spółki to jest 1.183.245 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 29,6% wszystkich głosów (4.000.000) na WZA Spółki. Udział głosów WASKO S.A. w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZA (2.100.901 głosów) w dniu 09.08.2005r. wyniósł 56,32%.

2. Wojciech Wajda posiadający 822.656 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 20,6% wszystkich głosów (4.000.000) na WZA Spółki, wykonywał prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Wojciecha Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (2.100.901 głosów) w dniu 09.08.2005r. wyniósł 39,16%.