Numer raportu: 36/2008

Zlecenia na rozbudowę systemu call center za 766 tys. zł

Zarząd WASKO SA informuje o otrzymaniu zleceń od partnera krajowego na wykonanie prac rozwojowych, związanych z rozbudową systemu informatycznego „Callmax” za kwotę 766 tys. zł. Callmax jest autorskim, opracowanym przez WASKO S.A. systemem informatycznym typu call center – wspomagającym procesy komunikacji biznesowej, umożliwiającym standaryzację form komunikacji z klientem, obejmującym szereg modułów funkcjonalnych pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. Zarząd WASKO informuje także, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka wykonała na rzecz kontrahenta prace o łącznej wartości 15,3 mln zł.

Jako kryterium uznania zleceń za znaczące uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 146 026 tys. zł.