Numer raportu: 35/2005

Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą

Tadeusz Burzec jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.; w chwili obecnej po dokonanych transakcjach sprzedaży posiada 139.800 akcji Spółki dających 139.800 głosów na WZA Spółki, co stanowi 3,5 % ogólnej liczby głosów.