Numer raportu: 34/2006

Prolongata spłaty pożyczki

 

Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 lipca podpisano aneks do umowy pożyczki z WASKO S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 5 maja bieżącego roku numer 17/2006. Zgodnie z podpisanym aneksem spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 sierpnia 2006 roku.