Numer raportu: 33/2007

Znaczący akcjonariusze na WZA w dniu 12 czerwca 2007 roku.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o akcjonariuszach posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2007 roku, więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.

1. Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,5% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywał prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Wojciecha Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (82.712.344 głosów) w dniu 12.06.2007 r. wynosił 65,6%.

2. Krystyna Wajda posiadająca 13.125.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 14,4% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Krystyny Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (82.712.344 głosów) w dniu 12.06.2007 r. wynosił 15,9%.

3. EURO-TECH Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 11.850.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 13,0% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów EURO-TECH Investments S.a.r.l. w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (82.712.344 głosów) w dniu 12.06.2007 r. wynosił 14,3%.