Numer raportu: 33/2006

Dostawa materiałów promocyjnych dla Fortrade Services.

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniach 26-30 czerwca bieżącego roku dostarczył do Fortrade Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie materiały promocyjne o łącznej wartości 0,2 mln zł. Sprzedany towar został przez Spółkę zakupiony od kontrahenta w ChRL. Jednocześnie Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy wartość obrotu z Fortrade Services Sp. z o.o. wyniosła 0,53 mln zł.