Numer raportu: 32/2007

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na III kadencję

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza WASKO S.A. powołała w dniu 12 czerwca 2007 roku Zarząd na III kadencję w dotychczasowym, niezmienionym składzie: Wojciech Wajda – Prezes Zarządu Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu Piotr Zerhau – Członek Zarządu.

Informacje o członkach Zarządu WASKO S.A. przekazane zostały do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 56/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku i dostępne są również na stronie internetowej www.wasko.pl.