Numer raportu: 31/2008

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem,  pan Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu Spółki nabył w okresie od 8 do 25 lipca 2008 roku łącznie 7.800 akcji WASKO S.A. po średnim kursie 3,8 zł za jedną akcję. Wszystkie transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonane przez pana Tomasza Kosobuckiego realizowane były na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Obecnie pan Tomasz Kosobucki posiada łącznie 31.143 akcje WASKO S.A., stanowiące 0,03 % wszystkich akcji Spółki i uprawniające do wykonywania takiej samej ilości głosów na jej WZA.