Numer raportu: 31/2006

Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. w związku z powołaniem w dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Arkadiusza Wawiernia w skład Rady Nadzorczej Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej.

 

Arkadiusz Wawiernia jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A., ma 42 lata i jest od roku 1988 absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1997 roku Pan Wawiernia uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Arkadiusz Wawiernia od 1988 roku do chwili obecnej pracuje w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Ekonomii i Finansów na stanowisku adiunkta. Jest wykładowcą i konsultantem w zakresie organizacji i zarządzania, a także w zakresie rachunkowości, zarządzania finansowego oraz analiz ekonomicznych. Pan Arkadiusz Wawiernia, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w społce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. podmiotu. Arkadiusz Wawiernia nie posiada akcji HOGA.PL S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.