Numer raportu: 30/2008

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2008 roku

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za II kwartał 2008 roku zawierające kwartalną informację finansową – zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr nr 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku WASKO S.A. sporządza i przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.