Numer raportu: 30/2006

Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółkiw dniu 30 czerwca 2006 r.

 

Zgodnie z § 39 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2006 roku.

 

 

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2006 r.