Numer raportu: 30/2004

Akredytacja PARP dla HOGA.PL S.A.

W ramach uzyskanej akredytacji HOGA.PL S.A. może świadczyć usługi doradcze w zakresie wdrożenia rozwiązań technologii informatycznych w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia dla MSP „Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw”. Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw ustanowił Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie wdrożenia działań zmierzających do wprowadzenia nowoczesnych technologii w działalności przedsiębiorstw (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, internet).

Priorytetem Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw jest ukierunkowanie na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do MSP, dzięki którym doskonalone będzie zarządzanie przedsiębiorstwem, relacje z klientami oraz skuteczność i efektywność ich działania.