Numer raportu: 29/2005

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2004 (raport nr 29/2005)

Zgodnie z art. 81 ust. 4 i 4e Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację, iż przedmiot umowy, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 36/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku, został zakupiony od firmy JIANGXI CEREALS OILS IMPORT & EXPORT CO. LTD z siedzibą w Chinach.