Numer raportu: 28/2008

Uzupełnienie informacji zawartych w raportach bieżących nr 39/2007 i 40/2007 oraz 12/2008 i 14/2008

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 39/2007, Zarząd WASKO S.A. informuje, że pomiędzy WASKO S.A., jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a nabywcą sprzedanych udziałów w ATUT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim – nie występowały żadne powiązania.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 40/2007, Zarząd WASKO S.A. informuje, że pomiędzy WASKO S.A., jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a nabywcą sprzedanych udziałów w PONER Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie – nie występowały żadne powiązania. Zbyte udziały uprawniały do wykonywania 44% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 12/2008, Zarząd WASKO S.A. informuje, że nabycie udziałów w HOSTINGCENTER Sp. z o.o. ma charakter długoterminowy.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2008, Zarząd WASKO S.A. informuje, że nabycie udziałów w PUP „ISA” Sp. z o.o. ma charakter długoterminowy.