Numer raportu: 28/2007

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego owartości 28,7 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2007 roku podpisana została umowa z MCSI Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 28,7 mln zł, przedmiotem której jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.  Zgodnie z umową WASKO S.A. dostarczy przedmiot umowy do końca czerwca bieżącego roku. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, potrzebny do realizacji kontraktu zostanie zakupiony od Optimus S.A. Zawarta umowa przewiduje zapłatę kary umownej w wysokości ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 marca 2007 roku wynosiły 125.499,7 tys. zł.