Numer raportu: 27/2009

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2008

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż partnerem krajowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 36/2008 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 października 2008 roku była firma Telekomunikacja Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazanie powyższej informacji zostało opóźnione ze względu na słuszny interes Spółki, na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.