Numer raportu: 27/2005

Znaczący akcjonariusze na ZWZA Spółki w dniu 28.04.2005 r.

1. WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach wykonywała prawo głosu wszystkich posiadanych akcji Spółki to jest 1.183.245 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 29,6% wszystkich głosów (4.000.000) na WZA Spółki. Udział głosów WASKO S.A. w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZA (2.395.991 głosów) w dniu 28.04.2005r. wyniósł 49,38%.

2. Wojciech Wajda posiadający 822.656 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 20,6% wszystkich głosów (4.000.000) na WZA Spółki, wykonywał prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Wojciecha Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (2.395.991 głosów) w dniu 28.04.2005r. wyniósł 34,33%.

3. Tadeusz Burzec wykonywał prawo głosu z wszystkich posiadanych przez siebie 149.190 akcji Spółki, stanowiących 3,73% wszystkich głosów (4.000.000) na WZA Spółki. Udział głosów Tadeusza Burzca w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZA 2.395.991 głosów) w dniu 28.04.2005r. wyniósł 6,23%.