Numer raportu: 26/2008

Znaczący akcjonariusze na ZWZA w dniu 14 maja 2008 roku.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o akcjonariuszach posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 maja 2008 roku, więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.

 

1. Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,5% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywał prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Wojciecha Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (79.247.063 głosy) w dniu 14.05.2008 r. wynosił 68,5%.

 

2. Krystyna Wajda posiadająca 13.125.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 14,4% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Krystyny Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (79.247.063 głosy) w dniu 14.05.2008 r. wynosił 16,5%.

 

3. EURO-TECH Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 8.880.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 9,7% wszystkich głosów (91.187.500) na WZA Spółki, wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów EURO-TECH Investments S.a.r.l. w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (79.247.063 głosy) w dniu 14.05.2008 r. wynosił 11,2%.