Numer raportu: 24/2008

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKOS.A. w dniu 14 maja 2008 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2008 r.

 

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 14 maja 2008 r.