Numer raportu: 24/2007

Podpisanie umowy z Komendą Wojewódzką Policji o wartości 4,8 mln zł

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 08 maja 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a WASKO S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „System Małopolska Platforma Elektroniczna Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji”. Wartość podpisanej umowy to 4,8 mln zł (netto), a termin jej wykonania, to wrzesień 2007 roku.

 

W umowie przewidziano kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez WASKO S.A. oraz kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.