Numer raportu: 23/2006

Zlecenie na dostawę sprzętu komputerowego

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca bieżącego roku otrzymał zlecenie od Qumak-Secom S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 0,7 mln zł. Zlecenie zostanie zrealizowane w czerwcu 2006 r.

 

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.