Numer raportu: 22/2008

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14 maja 2008 r