Numer raportu: 22/2007

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do wiadomości publicznej jednostkowego raportu rocznego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego WASKO S.A. za 2006 rok, a także o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2007 roku.

 

Raport roczny za 2006 rok – z dnia 15 czerwca 2007 r. na 28 maja 2007r.

Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok – z dnia 14 sierpnia 2007 r. na 28 maja 2007r
Skonsolidowany raport za I półrocze 2007 roku – z dnia 31 października 2007 r. na 28 września 2007 r.