Numer raportu: 22/2006

Sprzedaż sprzętu komputerowego do Asseco Poland. S.A

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka sprzedała w ostatnich dniach do Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzęt komputerowy za 0,58 mln zł. Jednocześnie Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że łączna wartość sprzedaży dla Asseco Poland S.A. w bieżącym roku obrotowym wyniosła 0,93 mln zł.

 

Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.