Numer raportu: 21/2008

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007.

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania nstrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6. Raporty są także udostępnione na stronie internetowej WASKO S.A., pod adresem www.wasko.pl .

 

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007.