Numer raportu: 21/2006

Sprawozdanie Zarządu odnośnie połączenia z WASKO S.A. sporządzone wg. art. 501 k.s.h.

 

Zgodnie z §19 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych dotyczące połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.

 

Sprawozdanie Zarządu HOGA.PL S.A. (wg art. 501 k.s.h.)