Numer raportu: 19/2008

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez WASKO S.A. w 2007 roku

W związku z opublikowaniem raportu rocznego WASKO S.A. za rok 2007 oraz stosownie do postanowień par. 29 ust. 4 Regulaminu Giełdy oraz Uchwały Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez WASKO S.A. w 2007 roku.

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w WASKO S.A. w 2007 roku.