Numer raportu: 18/2006

Sprzedaż towarów importowanych dla Fortress Vision

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w pierwszym tygodniu maja bieżącego roku sprzedano do firmy Fortress Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, towary za kwotę 0,7 mln zł. Sprzedany towar, to konfekcyjne materiały promocyjne zakupione w ChRL. Zarząd HOGA.PL S.A. szacuje, że w sprzedaż tego typu towarów importowanych z ChRL w pierwszej połowie 2006 roku wyniesie łącznie ok. 3 mln zł.

 

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.