Numer raportu: 18/2005

Wypowiedzenie umowy najmu

HOGA.PL S.A. wynajmowała w należącym do Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. Centrum Biznesowym przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach pomieszczenia biurowe, w których do chwili wygaśnięcia umowy mieścić się będzie siedziba Spółki. Zgodnie z dokonanym wypowiedzeniem, umowa wygaśnie w dniu 30 września 2005 roku. Wypowiedzenie umowy najmu zostało dokonane ze względu na planowane na drugą połowę bieżącego roku przeniesienie siedziby Spółki do miasta Gliwice.

Wypowiedzenie umowy nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych skutków finansowych dla Spółki.