Numer raportu: 17/2007

Uzupełnienie nagłówków do bilansu WASKO S.A. przekazanego w raporcie QSr za IV kwartał 2006 r.

Ze względu na fakt, iż w bilansie WASKO S.A. przekazanym w skonsolidowanym „rozszerzonym” raporcie kwartalnym za IV kwartał 2006 roku nie umieszczono nagłówków kolumn, określających okresy za które prezentowane są dane, Zarząd Spółki ponownie przekazuje w załączeniu przedmiotowy bilans WASKO S.A. uzupełniony o brakujące nagłówki.