Numer raportu: 15/2008

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2007 r.

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego WASKO S.A. za rok obrotowy 2007 – nową datą publikacji tego raportu jest dzień 21 kwietnia 2008 r.