Numer raportu: 14/2006

Znacząca umowa

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zlecenia od firmy Fortress Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, na mocy którego HOGA.PL S.A. dostarczy towar (materiały promocyjne) o wartości ok. 177,5 tys.USD. Zlecenie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2006 roku. Towar objęty zleceniem zostanie przez HOGA.PL S.A. zakupiony od kontrahenta z siedzibą w CHRL.

 

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2005 roku wynosiły 3.713 tys. zł.