Numer raportu: 13/2008

Nabycie udziałów w Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 18 lutego 2008 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, na podstawie której nabyła od Pana Adama Szulca 89 udziałów w Szulc-Efekt Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 246.530 zł. Zakupione udziały stanowią 20% kapitału zakładowego Szulc-Efekt Sp. z o.o., są wolne od wad prawnych i fizycznych, nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami, nie jest również prowadzona względem nich żadna egzekucja sądowa. Zakup udziałów w całości sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A.

 

Podstawowym celem zakupu udziałów w Szulc-Efekt Sp. z o.o. jest umocnienie pozycji WASKO SA na rynku usług świadczonych dla jednostek samorządowych, w szczególności w zakresie prowadzenia dla Biuletynów Informacji Publicznej, ponadto WASKO S.A. zamierza współpracować z Szulc-Efekt Sp. z o.o. w ramach portalu HOGA.PL przy prowadzeniu niszowych, specjalistycznych serwisów samorządowych. Szulc-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej – BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Szulc Efekt Sp. z o.o. w 2008 r. planuje osiągnąć 1,1 mln zł sprzedaży z usług.

 

Zarząd WASKO S.A. informuje, że pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi w Spółce, a Panem Adamem Szulcem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi w Szulc-Efekt Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania.

 

Jako kryterium uznania zakupionych udziałów jako aktywów o znacznej wartości przyjęto fakt, iż stanowią one 20% kapitału zakładowego Szulc-Efekt Sp. z o.o.