Numer raportu: 13/2005

Sprzedaż akcji spółki

Tadeusz Burzec jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.; w chwili obecnej po dokonanych transakcjach sprzedaży posiada 149.190 akcji Spółki dających 149.190 głosów na WZA Spółki, co stanowi 3,73% ogólnej liczby głosów.