Numer raportu: 12/2006

Informacja o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą.

Zarząd HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), iż na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2006 roku Pan Rafał Stefanowski – Wiceprezes Zarządu Spółki zbył 5.000 akcji HOGA.PL S.A. po cenie 6,25 zł za akcję. Po tej transakcji Pan Rafał Stefanowski posiada 5.000 akcji HOGA.PL S.A. dających tyleż samo głosów na WZA Spółki.