Numer raportu: 12/2005

Sprzedaż akcji HOGA.PL S.A. przez osobę nadzorującą

Tadeusz Burzec jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.; w chwili obecnej po dokonanych transakcjach sprzedaży posiada 157.385 akcji Spółki dających 157.385 głosów na WZA Spółki, co stanowi 3,93% ogólnej liczby głosów.