Numer raportu: 1/2006

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z § 98 oraz § 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2006.

 

RAPORTY KWARTALNE:

IV kwartał 2005 – 14 lutego 2006 r.,

I kwartał 2006 – 28 kwietnia 2006 r.,

II kwartał 2006 – 04 sierpnia 2006 r.,

III kwartał 2006 – 06 listopada 2006 r.,

 

RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2006 – 29 września 2006 r.,

RAPORT ROCZNY ZA 2005 ROK – 30 czerwca 2006 r.