Numer raportu: 11/2007

Sprzedaż akcji przez osobę pełniącą funkcjękierowniczą w WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 9 lutego otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniach od 25 stycznia do 9 lutego 2007 r. przez jedną z osób pełniących funkcję kierowniczą i mających dostęp do informacji poufnych w Spółce – 50.849 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 6,19 zł za każdą akcję. Transakcji sprzedaży dokonano na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.