Numer raportu: 11/2006

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przezHOGA.PLS.A. w 2005 roku.

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005. Jednocześnie HOGA.PL S.A. informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Barlickiego 18.