Numer raportu: 11/2005

Opinia Zarządu dot. ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji

Wojciech Wajda wraz z kontrolowaną przez siebie WASKO S.A. od 2001 roku pozostaje największym akcjonariuszem i strategicznym inwestorem HOGA.PL S.A. Ogłoszone przez Pana Wojciecha Wajdę wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HOGA.PL bedące konsekwencją jego większego zaangażowania w Spółkę jest w ocenie Zarządu wynikiem coraz ściślejszej współpracy pomiędzy WASKO S.A. i HOGA.PL S.A. oraz możliwymi i rozważanymi obecnie scenariuszami rozwoju obu firm w przyszłości. Pod uwagę brane są rozwiązania związane z połączeniem się spółek WASKO S.A. oraz HOGA.PL S.A. lub połączenia HOGA.PL S.A. z innym podmiotem prowadzącym działalność komplementarną w stosunku do niej.