Numer raportu: 10/2006

Zmiana terminun przekazania raportu rocznego

Zgodnie z § 100 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2005 rok. Nową datą przekazania tego raportu jest dzień 11 kwietnia 2006 roku.