Numer raportu: 09/2008

Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. o wartości 44,9 mln zł w postępowaniu przetargowym MEN

Zarząd WASKO SA informuje, iż otrzymał informację o wyniku zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przetargu na dostawę, instalację i integrację pracowni komputerowych dla szkól, zgodnie z którą wybrana została oferta WASKO S.A. o wartości 44,9 mln zł (brutto).

 

O podpisaniu stosownej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego WASKO S.A. poinformuje w raporcie bieżącym natychmiast po jej podpisaniu.