Numer raportu: 07/2008

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2008 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 11 stycznia 2008 r. przez pana Piotra Zerhau – Członka Zarządu Spółki 5.839 akcji WASKO S.A. po średnim kursie 5,15 zł za jedną akcję. Wszystkie transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonane przez Piotra Zerhau realizowane były na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Obecnie pan Piotr Zerhau posiada łącznie 19.389 akcji WASKO S.A stanowiących 0,02 % wszystkich akcji Spółki i uprawniające do wykonywania takiej samej ilości głosów na jej WZA.